Forside

  • Ved tilmelding anvendes følgende adresse: paaskecupherning@outlook.dk

     

    Vi er i fuld gang med planlægningen af Påskecup 2017 og arbejder blandt andet på, at få afstanden mellem skolerne endnu tættere på hinanden i forhold til de seneste år. Mere herom senere.

    Så er QR-koden klar med bl.a. Stævneplan: